EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ


Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda yapmış olduğu müfredat değişikliği temel olarak öğrencilerin ezbere dayalı öğrenme yerine, yorumlama, anlama, öğrendiklerini kullanabilme becerilerin geliştirilmesine dayanıyor.


Özel Devran İlkokulu eğitim faaliyetlerini yeni müfredatın gerekleri ve kazanımları üzerine şekillendirerek, öğrenme modellerini, öğretmenlerimizin öğretme becerilerini, ölçme değerlendirme etkinliklerini ve sınavlara hazırlanma yöntemlerini bu çerçevede ele almıştır.


Buna bağlı olarak anasınıfından 5. sınıfa kadara öğrenciyi merkeze alan ve öğrencilerin bireysel kazanım ve gelişimlerini önemseyen, onları ileriye taşımayı amaçlayan eğitim yapılmaktadır. Derslerin ünite planları zümre öğretmenleri tarafından ortak hazırlanır ve uygulanır.


Ölçme değerlendirme, öğrenciye motivasyon sağlayacak, öğrenme becerisini geliştirecek tarzda MEB’in ilgili yönetmeliklerinin hedeflerine uygun şekilde yapılır ve veliye gelişim raporu, ara karne ve dönem karnesi şeklinde bildirilir.

1-4. sınıflarda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanmaktadır.


Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda gelişmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri amacıyla sosyal kulüpler kurulmuştur. 2. sınıftan itibaren öğrencimiz velisinin de bilgi ve onayıyla bu kulüplerde aktif olarak görev yapar. Kulüp çalışmalarında başarılı olan veya yeteneği ile öne çıkan öğrenciler özel çalışma guruplarına alınırlar ve gelişimleri takip edilir.


Özel Devran İlkokulu'nda yabancı dil eğitimi 1. sınıfta başlar. Yorucu olmayacak şekilde temel kelime ve kavramlar ile o yaş öğrencilerinin ilgisini çekecek konularla ilgili kelimeler öğretilir ve şarkı ya da filmler ile desteklenir. Bu program bütünleşmiş bir şekilde 1, 2, 3. sınıflarda devam ettirilir. 4. sınıfa kadar şarkı, oyun, film ve aktivite ağırlıklı bir eğitim uygulanırken 5. sınıftan itibaren yoğun bir şekilde İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI uygulanır.