1  İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ


 

Teknolojinin hızla ilerlediği ve küreselleşen bir dünyada en az bir yabancı dil bilmenin ihtiyaçtan çok kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu bilgisi pek çoğumuz tarafından kabul edilen bir olgudur. Bu durumun hassasiyetinde olan kurumumuz, ilkokul öğrencilerimizin dile karşı olumlu bir kimlik algısı oluşturmalarını, ileriki yıllarda alacakları yabancı dil eğitiminin zeminini hazırlamayı ve eğlenerek motive olmalarını ilke edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul kademesinde uygulanan eğitim programlarıyla çocuklar oyunlar, şarkılar, drama çalışmaları, geziler, animasyonlar ve benzeri birçok interaktif etkinlikle İngilizce derslerine adapte edilmeye çalışılmaktadır.

 

Ortaokul kademesinde İngilizce eğitimine verilen önem 5. sınıfların hazırlık sınıfı olarak kabul edilmesi, ders saatlerinin arttırılması, yabancı öğretmenler eşliğinde drama çalışmalarının yapılması ve daha birçok sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerin uygulanmasıyla daha çok göz önüne serilmiştir. Bu eğitim kademesinde öncelikli hedefin öğrencilerin önceki yıllarda ortaya koyulan ihtiyaçları özümseyerek dili daha etkin kullanabilmelerini, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir bir duruma gelebilmelerini ve öz güvenlerini kuvvetlendirmelerini, dolayısıyla üst sınıflarda bazı sınavlara hazırlık anlamında da tam anlamıyla donanımlı bir hale gelebilmelerini sağlamak olduğunu ifade edebiliriz. Ara eğitim sınıfları olan 6.ve 7.sınıflarda verilen eğitimler pekiştirilmekte, öğrencilerimiz 8.sınıfta girecekleri TEOG sınavlarında hedeflerini gerçekleştirmek anlamında ideal bir seviyeye taşınmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda okulumuzda birçok sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, etütler, bire bir çalışmalar, projeler uygulanmakta olup öğrencilere bazı sorumluluklar verilerek öğrencilerin kendilerini en verimli şekilde bu olgunun içine almalarına olanak sağlanmaktadır.

 

Lise 1 çağına gelen öğrenciler arasında, önceki öğrenim hayatında İngilizce öğrenme fırsatı bulamamış ya da bulduğu fırsatları değerlendirememiş olanlara, İngilizce öğrenme mantığı kazandırmak esas alınarak “meramını ifade edecek kadar” kıvamında seviye kazandırma çabası içinde bulunmaktayız. Lise 1 çağına gelene kadar verilen İngilizce öğrenimini değerlendirmiş öğrencilerin kahir ekserinin seviyesi esas alınarak ilerleme kaydetmelerine gayret sarf etmekteyiz.

 

Lise 2 ve Lise3 öğrencilerimize de yine önceki yıllarda edinmiş oldukları İngilizce seviyelerini yükseltmek için çalışmalar yürütmekteyiz. “İdealler imkânlar ölçüsünde gerçekleştirilir” sözünden hareketle, öğrencilerimizin üniversite beklentileri de göz önünde bulundurularak dersler arasında dağılım farkı dikkate alınıp Lise 4 öğrencilerinden sadece Dil Bölümü okumak isteyenlere destek olmaya çalışmaktayız.

 

Bu bilinç ve ilkeyle öğrencilerimizi özel okuldan mezun olduklarında iyi bir dil becerisine sahip, sosyal yönü güçlü, İngilizce bilmenin öz güveniyle hareket edebilen, analitik düşünme becerisi yüksek, problem çözme becerisine hakim, iyi bir ahlak eğitimi almış diğer kültürleri tanıyabilen ve onlara saygı gösterebilen birer birey olarak yeni yolculuklara uğurlamayı temel hedef olarak görmekteyiz.