1  TEOG ÇALIŞMALARI


 

6. 7. ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin MEB öğretim programları kapsamında TEOG’ ye hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Okul bünyesinde oluşturulan bir komisyon öğretim yılı içinde yapılacak TEOG Hazırlık çalışmalarını planlamakta ve yürütmektedir. Bu çalışmalar sınıf seviyesine göre derslerin genel başarı grafiklerinin takip edilmesini, öğrencilerimizin bireysel başarılarının ve gelişimlerinin birebir takip edilmesini sağlamaktadır.

 

Her sınıf seviyesinde sınav sonuçlarına ve öğretmenlerin gözlemlerine dayalı olarak öğrenciler akademik durumlarına ve öğrenme özelliklerine göre "küçük gruplara" ayrılmakta ve etüt programlarına alınmaktadır. Bu gruplarda hem soru çözme teknikleri geliştirilmekte hem de konuların düzenli tekrarı yapılmaktadır. Belirli bir dönem sonunda, deneme sınavlarının sonuçları ve grup içindeki öğrenme tutumları dikkate alınarak gruplar yeniden oluşturulmaktadır.

 

2016–2017 eğitim öğretim yılının 1. döneminde 6–7–8. sınıftaki öğrencilerimize akademik yönden destek vermek için, hafta içi 16,30–17, 45 arası etüt programları planlanmıştır.

 

8. Sınıflarda TEOG danışmanlık sistemi çerçevesinde 6 öğrenciye bir öğretmen verilmektedir. Öğretmenlerimiz öğrencilerin gelişimlerini, motivasyonlarını takip etmekte, veli bilgilendirmesini yapmaktadır.

 

TEOG kapsamında 6.7.8. sınıflarda Sınav rehberliği hizmeti verilmekte, öğrenci ve veli seminerleriyle sınav hazırlık bilinci oluşturulmaktadır.