VELİ EL KİTAPÇIĞI


Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz;    

 

Eğitim ve eğitimli insan geçmişten günümüze hiçbir zaman değerini kaybetmemiştir. Günümüzde ve gelecekte gelişen iletişim araçları insanları yaşadıkları coğrafyadan alarak dünya vatandaşı haline getirmiş, bu şartlarda farklı dillere, kültürlere karşı eğitimli insanın başarılı olma şansını artırmıştır.

 

Günümüzde dünyamızın elde ettiği bilgi birikimi ve bu bilgiyi kullanma becerisi de yine eğitimli insana olan ihtiyacı artırmakta, ticarette, sanatta, ekonomide, savaşta ve barışta bilgili bireylere ve toplumlara ayrıcalık tanımaktadır.

 

Siz değerli velilerimizin güvenleri sayesinde bu günleri gururla yaşayan, elde ettiği başarılarını övgüyle paylaşan Devran Koleji her zaman için en iyiyi sizlere sunmanın gayreti içerisindedir. Sizler için üretmiş olduğu eğitim öğretim hizmetlerinde öğrencilerimizin kabiliyetlerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadır.  Bu amaçla hazırlanan Özel Devran İlköğretim Okulu “Veli-Öğrenci El Kitabı”  sizlere, içinde bulunduğunuz eğitim kurumunu tüm ayrıntılarıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu kitapçık, öğrencilerimizin okulu anlamalarına yardımcı olacak ve uyumunu kolaylaştıracaktır. Velilerimize de okul iş ve işleyişi hakkında bilgi verecek, öğrencisinin okul ortamını daha rahat takip edebilecektir.  Bu kitapçık sayesinde eğitim dönemi içersinde yaşayabileceğiniz birçok soruna cevap bulabileceksiniz.

Yeni öğretim yılında sevgi, sağlık, mutluluk ve başarıyla birlikte olmak dileğiyle...

 

HAMİT ÇERÇER

Özel Devran İ.Ö.O Müdürü

 

TARİHÇE

 

İstanbul İli Esenler İlçesi’nin Atışılanı semtinde TEM bağlantı yoluna cepheli olarak 20 dönüm arazi üstüne  inşa edilmiş olan Devran Eğitim Kurumları 1998–1999 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Devran Motor Yatakları ve Burçları AŞ’nin eğitime sevdalı ortakları tarafından kurulan Devran Eğitim Kurumları, Anasınıfı - İlköğretim - Lise ve Anadolu Lisesi olmak üzere 4 ayrı eğitim biriminden oluşmaktadır.

 

 2013–2014 eğitim-öğretim sezonunda 14. dönem mezunlarını veren Devran Eğitim Kurumları  ülkemizin birçok güzide üniversitelerine  öğrenciler göndermiştir.

 

 Devran Eğitim Kurumları, kurulduğu ilk günden bugüne değin klasiğin dışında bir eğitim anlayışını benimsemiş, geleceğin fıtrata uygun olarak bizi kucaklamasını sağlamak için kalıcı bir misyon ve iyi bir vizyon sahibi olmak gerektiği inancıyla eğitim dünyasında  yerini almıştır.

 

Her yıl göstermiş olduğu başarılardan dolayı özel okullar sıralamasında hep ilk 10 okulun içinde yer almıştır. Bu istikrarlı çizginin temelinde okul-aile ve öğrenci üçgeninde kurulan "samimi, ciddi ve profesyonel eğitim yaklaşımı" ilişkisinin olduğudur. Profesyonel yöneticilerden oluşan ve branşlarında oldukça deneyimli öğretmen kadrosunu bünyesinde bulunduran Devran Eğitim Kurumları  birebir eğitim, takviyeli etüt çalışmalarıyla maksimum başarıyı elde etmeyi kendine şiar edinmiştir.

 

Hiçbir başarının tesadüf olmadığı gerçeğiyle Devran Eğitim Kurumları, gerek sportif, gerek bilgi kültür yarışmalarında ve gerekse ÖSS-TEOG-ESOL sınavlarında göstermiş olduğu başarılarla her geçen gün adından çokça söz ettirir olmuştur.

 

 

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

 

DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI; Bireyin ve toplumun mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum oluşturmanın, o toplumun manevi değerlerine saygılı, milli duyguları yüksek olarak yetiştirilmiş bireylerce sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanır.

 

 

Bireyin mutluğunu ve ülkenin geleceğini eğitimde gören DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI bu amaçla:

Milli ve manevî değerleri bireysel kimliğinin temel taşı olarak gören, geleceği sahiplenen, ahlâklı, asil bir ruha sahip, kendisi ve çevresi ile barışık, özgüven ve kişilik sahibi, farklılıklara tahammüllü  öğrencileri, anaokulundan lise mezuniyetine kadar aynı kültür ortamında yetiştirerek  insanlığa mutluluk getirecek yeni bir medeniyete basamak  yapmayı kendine  VİZYON alarak benimser.

 

 

İLETİŞİM

 

           

Veli öğretmen görüşmeleri günün her saatinde, görüşülecek öğretmenin ders durumunun uygun olduğu vakitlerde yapılabilir. Etkin bir görüşme için velimiz telefonla öğretmenden randevu almalıdır.  Gerekli görüldüğünde okul yönetimi, öğretmen, psikolojik danışman ve veli görüşme isteğinde bulunabilir. Dönem içersinde yapılan sınıf toplantılarında tüm velilerin öğretmenlerle görüşmesi iletişim açısından yararlıdır.  Zaman zaman çeşitli konularda bilgi alışverişi için velilere duyurular yollanmaktadır. Öğrenci, okul duyurularını velisine zamanında ulaştırmakla yükümlüdür.

 

Okula telefonla ulaşmak için      : 212 431 39 39

Öğrenci servisi                        : 212 432 0 444

Okula faxla ulaşmak için           : 212 431 39 49

Okulun web sitesi                    : http://www.devran.k12.tr

Tüm öğretmenlerimizin e-mail adresleri web sayfamızda yer almaktadır.

 

 

DİSİPLİN ANLAYIŞI

 

Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim-öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Özel Devran Eğitim Kurumları öğrencileri gerek okul içi, gerekse okul dışı davranış kurallarını uyumlu bir şekilde takip etmekle yükümlüdür. Belirlenen kurallar aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır.

 

 

GENEL KURALLAR

 

Öğrenci sıralarına okul eşyası dışında hiçbir şey konulmaz, sağlığa uygunluk açısından dolaplarda hiçbir şey(yiyecek, içecek, çamaşır, ayakkabı vb) saklanmaz. Gerekli görüldüğünde idare tarafından sınıf içinde arama yapılır.

 

Okul sınırları içinde çiklet çiğnenmez. Kabuklu kuruyemiş okula getirilmez.

Özellikle kapalı mekânlarda yüksek sesle konuşulmaz.

Okul eşyalarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar verilmez, izin alınmadan başkalarının eşyaları kullanılmaz. Maddi zararlar öğrenci velisi tarafından tazmin edilir.

Çevre temizliğine özen gösterilir, çevreye zarar verilmez.

Veliden yazılı izin dilekçesi olmadan ve ilgili müdür yardımcısından izin alınmadan, herhangi bir çalışma için okul saatleri dışında okulda kalınmaz.

Çok fazla para ve değerli eşya getirilmez. Bu eşyaların kaybolmasından sadece öğrenci sorumludur. Okul bir sorumluluk kabul etmez.

Okul eşyaları öğrenci dolabı dışında herhangi bir yerde bırakılmaz. (Unutulan, bırakılan eşyalar hizmetliler tarafından kayıp odasına götürülür. Bu eşyalar 20 gün içinde sahibi tarafından alınmadığı takdirde sene sonunda ihtiyaç sahibi devlet okulu öğrencilerine gönderilmek üzere depoya kaldırılır.)

Karşısındakinin duygularını incitecek, onları üzecek ve rahatsız edecek davranışlarda (alay etmek, isim takmak, dedikodu yapmak, e-mail ve telefonla rahatsız etmek) bulunulmaz.

Ders için gerekli araç-gereçler eksiksiz getirilir. Ders dışı malzeme okula getirilmez. (oyun kartları, oyuncak vb.)

Veli öğrencisine mutlaka sabah kahvaltısını yaptırarak okula göndermelidir.

Öğrenci okul tarafından verilen değerlendirme ve bilgilendirme yazılarını zamanında velisine ulaştırır.

 

SINIF İÇİNDE

 

Öğrencimiz ders zili çaldığında gerekli ders malzemeleriyle derste hazır bulunur.

Derste öğretmenin belirlediği oturma planına göre oturur.

Dersin işlenişi sırasında öğretmenin belirlediği kurallara uyar.

Sınıf başkanı veya sınıf nöbetçisi öğretmen derse gelmeden önce sınıfın düzenini sağlar.

Ders sırasında öğretmenin iznini almadan hiçbir şekilde sınıftan çıkmaz.

Sınıfta ders işlenirken hiçbir şekilde dersi bozucu, arkadaşlarını ve öğretmeninin dikkatini dağıtıcı şekilde davranmaz, sadece dersle ilgilenir.

Söz almadan konuşmaz, öğretmenin ve arkadaşının sözünü kesmez.

Grup çalışmalarında veya ikili çalışmalarda belirtilen kurallara uyar.

Ödev, proje vb. görevlerini belirtilen zamanda yerine getirir.

Sınıf panolarında bulunan yazı, resim vb. malzemelere zarar vermez.

Sınıfta bulunan aletleri ve malzemeleri dikkatli kullanır, bunlara zarar vermez.

Sınıfta hiçbir şey yemez, içmez.

Sınıfta kaban, mont, atkı, şapka vb. ile oturmaz.

Derste öğretmenini dikkatle dinler. Anlamadığı konu ya da problemler olduğunda parmak kaldırıp anlamadığını mutlaka sorar.

 

Yukarıda belirtilen kurallara uyum göstermeyenler için Olumlu Davranış Geliştirme programı uygulanır.

 

 

DİSİPLİN İŞLEYİŞİ

 

Çocuk, hayatın temel ilkelerini okul yıllarında öğrenir. Devran Koleji, öğrencilerine toplumumuzun manevi değerlerine uygun, veli beklentileriyle örtüşen bir değerler bütünü sunar. Bu amaçla, bütün öğrencilerinin güvenliğini, sağlığını, başarısını temin için kurallar koyar ve buna bütün öğrencilerimizin uymasını bekler.

 

Öğrencilerimizin uymalarını beklediğimiz prensiplerimiz şu şekilde tarif edilmiştir.

 

Kendinize Ve Çevrenize Saygı Duyun.

Her Zaman Yapabileceğinizin En İyisini Yapın.

Söz Ve Davranışlarınızdan Sorumlu Olun.

 

 

ÖDÜLLENDİRME VE AŞAMALARI

 

Devran Koleji’nde doğru, iyi ve güzel gibi istenen özelliklerin ve davranışların, sık sık vurgulanarak ön plana çıkartılmasına özen gösterilir. Gerçek başarılar nedeniyle yapılan ödüllendirmenin, öğrenci-öğretmen iletişimini olumlu yönde etkilediğine, olumlu geri bildirimlerin öğrencinin özgüvenini pekiştirerek onu yeni başarılara motive ettiğine inanılmaktadır. Ders dışı etkinliklerde görülen olumlu davranışlar ve başarılar sözlü, yazılı ve maddi ödüllerle pekiştirilmeye çalışılır.

           

1. AŞAMA:

ÖVGÜ BELGESİ: Planlı çalışma, başkalarına yardım, çok kitap okuma, grupla çalışmada başarı, saygı, kendini geliştirme çabası gibi olumlu özellikler ve gelişmeler gösteren öğrenciler  “Övgü Belgesi” ile ödüllendirilir. Övgü belgesi her öğretmen tarafından verilebilir. Öğretmen belge verdiği öğrenciyi sınıf öğretmenine bildirir.

Dönemde beş ya da daha fazla övgü belgesi alan öğrencilerimiz okul müdürü tarafından ödüllendirilir.

 

2.AŞAMA:
TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ:  Öğrencinin dönem sonu alacağı ağırlıklı not ortalaması 70–84 aralığında TEŞEKKÜR BELGESİ, Öğrencinin dönem sonu alacağı ağırlıklı not ortalaması 85–100 aralığında ise TAKDİR BELGESİ ile ödüllendirilir.

 

3. AŞAMA:

BAŞARI BELGESİ:  6 dönem üst üste teşekkür - takdir belgesi alan öğrenciler okul idaresi tarafından başarı belgesiyle ödüllendirilir.

 

4. AŞAMA:

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ:  6 dönem üst üste takdir belgesi alan öğrenciler okul idaresi tarafından üstün başarı belgesiyle ödüllendirilir.

 

5. AŞAMA:

ONUR BELGESİ:  Aldığı notlarla akademik başarı gösteremeyip, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren, davranışlarında arkadaşlarına ve çevresine örnek olan, okul araç-gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergileyen öğrenciler “Onur Belgesi” alırlar. Onur Belgesi 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri içindir.

 

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME PROGRAMI

Olumlu davranışların ödüllendirilmesi gibi olumsuz görülen davranışların da öğrenciye hissettirilmesi ve olumlu davranış şeklinin kavratılması gerekmektedir.

 

1. AŞAMA:

ÖN UYARI BELGESİ:  Öğrenci ders içinde ve dışında olumsuz davranışta bulunduğunda “ÖN UYARI BELGESİ”  alır. Ön uyarı belgesi, sorumluluklarını yerine getirmeyen, olumsuz davranışlarında ısrar eden öğrenciye her öğretmen tarafından verilebilir. Belgeyi veren öğretmen tarafından sınıf öğretmenine iletilir. Ön uyarı belgesi alan öğrencinin durumu sınıf öğretmeni, uyarıyı veren öğretmen, rehber öğretmen (psikolojik danışman) ve müdür yardımcısı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu sınıf öğretmeni tarafından öğrenciye iletilir.

 

 2. AŞAMA:

UYARI BELGESİ: Tekrar eden durumlarda veya çok önemli durumlarda öğrenciye bir ileri aşama olan “UYARI BELGESİ” verilir.  Öğrenciden bu belgeyi velisine imzalatıp Müdür Yardımcısına geri getirmesi istenir.

 

3. AŞAMA:

DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ: Üç uyarı belgesi alan öğrenci ile sınıf öğretmeni, rehber öğretmen (psikolojik danışman), müdür yardımcısı ve veli bir araya gelerek “DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ” yaparlar.

 

4. AŞAMA:

YAPTIRIM UYGULAMA: Eğer olumsuz davranışlar devam ederse durum veliye bildirilerek “OKULDA KALARAK EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAMA CEZASI VEYA SOSYAL FAALİYETLERDEN MEN CEZASI” uygulanır. (Okulda kalarak eksikliklerini tamamlama cezası 4. sınıftan itibaren uygulanır.) 

 

5. AŞAMA:

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞEĞLENDİRME KURULU: (Okul Disiplin Kurulu)Aynı konudan üst üste iki ceza alan ilköğretim öğrencileri “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”na sevk edilir. Bu kurulda öğrencinin savunması alınarak Uyarı, Kınama gibi yönetmeliklerde belirtilen yaptırımlar uygulanabilir. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan işlemler resmi olduğu için bu kurul tarafından verilen cezalar veya yaptırımlar e-okul öğrenci dosyasına işlenir. Öğrenci bazı durumlarda bu işlemler takip edilmeden de direkt “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”na sevk edilebilir.

 

 

ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLER

 

GEÇ KALMA-İZİN

 

Öğretmenlerden sonra sınıfa girme derse geç kalma sayılır. Derse geç kalındığında, müdür yardımcısından geç kâğıdı alınarak derse girilebilir. Geç kalındığında, yoklama fişine “yok” yazılarak, yanına “geç” diye belirtilir.

Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından velisine haber verilir.

Aile okulu telefonla bilgilendirdiğinde ya da okula öğrencisini almaya geldiğinde öğrenciye izin verilebilir. Öğrencilerin izin, rapor vb. özlük haklarıyla ilgili durumlar için okul müdür yardımsı görevlidir.

Misafir öğrenci ancak okul müdürünün iznini alarak okula veya derslere kabul edilebilir.

 

DEVAM-DEVAMSIZLIK

 

Öğrenciler bütün derslere, toplantılara ve etkinliklere zamanında katılır.

İlköğretim öğrencilerinin okula devamları zorunludur. (MEB İlköğretim Yönetmeliği mad. 27)

Özürlerin resmen kabul edilmesi için özrün sona erdiği tarihten itibaren 7 gün içinde raporlar getirilmelidir. Özür kabul edilmediğinde, okulda bulunmadığı süre içersinde yapılan her türlü değerlendirmede telafi hakkı kaybedilir.

İlk derse girdiği halde, sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız sayılır.

 

(MEB İlköğretim Yönetmeliği mad 26)

Zorunlu durumlarda bir ders yılı içinde en çok on beş gün okul idaresinden izin alınabilir.

Okula devam edilmediği durumlarda okulda uygulanan çalışmaları öğrenmek öğrencinin sorumluluğundadır.

 

  

SINAVLAR

 

Sınav Takvimleri dönem başlarında öğrencilerimize dağıtılır (e-okula işlenir ve okul web sayfasına konur) ve bu takvimde sınav tarihleri ve saatleri ayrıntılı olarak belirtilir. Öğrencinin çalışmalarını bu programa göre ayarlaması sınavlardaki başarısını arttıracaktır.

Sayın velimiz, sınav sonuçları üzerinde öğrencinize baskı yapmamak sınavlarda öğrencimizin daha rahat olmasını sağlayacaktır. Sınavlar sadece kapsadığı konuların ne kadar iyi öğrenilip öğrenilmediğini gösterir. Bu nedenle başarısızlığın çaba gösterilince aşılacak bir engel olduğu bilinci çocuğa verilmelidir.

 

SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

 

Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez.

Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Sınavlarda kalem, silgi vb. malzeme alışverişi yapılmaz.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.

 

 

SINAVA KATILMAYANLAR

 

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

 

Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

 

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

 

Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. e-okul sistemi tarafından puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

 

Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden;

 

Dönem notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre belirlenir.

 

Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

 

4, 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

 

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje ödevi hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

 

Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders (ders içi performans) ve etkinliklere katılım puanı (performans ödevi) verilir.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 

 

ŞÖK’LE SINIF GEÇME VEYA SINIFTA KALMA

 

Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir.

 

 

ÖDEV

 

Ödev öğretmenin ya da velinin doğrudan denetimi olmadan; öğrencinin ders dışında, derse ilişkin gerçekleştirdiği her türlü çalışmadır. Ödev sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi, planlama becerisinin geliştirilmesi, öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi, öğrencilerin bilgilerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmesi için ortam yaratılması ve gelecek dersler için hazırlanması amacıyla verilir.  Ödevler aşağıdaki hedeflerden en az birine hizmet edecek şekilde tasarlanır:

Sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi için.

Planlama becerisinin geliştirilmesi için.

Öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi için.

Öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamın yaratılması için.

Gelecek dersler için hazırlanılması amacıyla verilen ödevlerin günü gününe yapılması fayda sağlayacaktır.

 

 

ÖDEVLERİN YAPIMINDA ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

 

Öğrenci;                                    

Ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir.

Ödevini mutlaka kendi yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır.

Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir.

Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir.

Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan, gazete okuyarak, haber dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir.

 

 

ÖDEVLERİN YAPIMINDA VELİNİN SORUMLULUKLARI

 

Veli,

Öğretmeni  Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır.

Öğretmeni  Ödev yapma süresi her öğrenci için bireysel farklılıkları dolayısıyla değişebilir.

Öğretmeni  Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa, veli, ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve Rehberlik Servisi ile işbirliği içinde olmalıdır.

Öğretmeni  Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona destek olmalı ve yol göstermelidir.

ÖğretmeniÖdevlerini düzenli olarak yapmayanlar için Olumlu Davranış Geliştirme Programı uygulanır.

 

 

KARNE

 

Öğrencilere dönem ortasında ara karne ve dönem sonlarında dönem karnesi verilir. Her dönemde iki adet olmak üzere yılda dört karne verilir. Bu karnelerde, öğrencinin akademik başarısı ile davranış gelişimi değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir. Bu karnelerde öğrencinin başarı durumu ve öğretmenlerin değerlendirmeleri yer alır. Ara karnelerdeki verilere göre veli çocuğunun durumunu takip ederek okul ile işbirliği içinde olmalıdır.

 

 

DERS TAKVİYE ÇALIŞMALARI

 

Öğretmeni  Öğretim yılı içinde dersteki durumları, deneme sınav sonuçları dikkate alınarak öğrencilerimiz eksik oldukları konuları tamamlamak amacıyla hafta içi 15.30–17.30 saatleri arasında takviye programına alınır.  Bu kurslarda “tam öğrenme”nin gerçekleşmesi hedeflenir.

Öğretmeni  Okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerden eksiği olanlara hafta içi belirlenen günlerde İngilizce etüt programı uygulanır.

Öğretmeni  Ders Takviye çalışmaları ücretsizdir.

ÖğretmeniHangi öğrencinin çalışmalara katılacağı ders öğretmenleri tarafından belirlenir. Veli izni alınır.

Öğretmeni Çalışmalardan sonra öğrenciler velileri tarafından okuldan alınırlar.

 

 

TEOG ÇALIŞMALARI VE LİSE YÖNLENDİRMESİ

 

Ülkemizde lise giriş sınavı olarak bilinen TEOG sınavları MEB müfredatına göre hazırlanmaktadır. Bu amaçla okulumuzdaki ders içerikleri 4. sınıftan itibaren TEOG sınavlarına göre planlanmakta, öğrencimizin sınav başarısını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Sınav hazırlıkları, yapılan deneme sınavlarıyla sürekli takip edilmekte, veli bilgilendirilmekte, gerekli önlemler alınmaktadır.

 

Öğretmeni 8. Sınıfta TEOG danışman öğretmen sistemi uygulanır.

 

Öğretmeni Mezun olan öğrencilerin TEOG tercihlerinde rehberlik yapılmakta, öğrencimizin ilgisi ve veli isteği göz önünde bulundurularak tercih listesi hazırlanmaktadır.

 

Öğretmeni Devran Koleji TEOG sonuçlarına göre burslu öğrenci almakta olup velilerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemde bilgilendirilmektedir.

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SERVİSİ

 

Ölçme Değerlendirme Servisi, kurumumuzun “Eğitimde Kalite” felsefesinden hareketle “tam öğrenme” modelinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yapar.

 

  

TEOG DENEMELERİ

 

6.7.8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavlarına hazırlıklarını değerlendiren sınavlardır. Okulumuz dışında hazırlanan sorulardan oluşan sınavların değerlendirmesi okul idaresi ve öğretmenler tarafından yapılır. 2009–2010 öğretim yılı için 15 deneme sınavı planlanmıştır. Sınav sonuçları veliye sınav karnesiyle bildirilir.

 

 

DENEME SINAVLARI

 

4.5. sınıf öğrencilerimizin öğrendikleri konuları içeren sınavlardır. Sınavlar okulumuz dışında hazırlanmakta, uygulama ve değerlendirme okulumuzda yapılmaktadır. Sınav sonuçları öğretmenler ve okul idaresi tarafından değerlendirilerek gerekli önlemler alınır. Sınav sonucu veliye bildirilir.     

 

 

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 

2.3. Sınıftaki öğrencilerimizin kazanımlarının ölçülmesine yönelik sınavlardır. Sonuçları okul idaresi ve öğretmenler tarafından değerlendirilir. Gerekli tedbirler alınır. Sonuçtan veli bilgilendirilir.

 

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

Yabancı dilin TEOG’ de sorulmaya başlamasıyla önemi iyice artmıştır. Bu amaçla Özel DEVRAN Eğitim Kurumlarında anasınıfından üst sınıflara doğru bütünleşik İngilizce eğitimi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 6 sınıftan itibaren girecekleri TEOG sınavlarına hazırlanmaktadır.

 

Kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin Yabancı Dil gelişimi desteklenmektedir Dil konusunda özel yeteneği olan öğrencilerimiz, kulüp çalışmalarıyla arkadaşlarından daha ileri ve geniş dil eğitimi alma şansına sahip olmaktadırlar. Kulüp çalışmaları neticesinde öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı ve British Council tarafından 130 ülkede organize edilen, sonuçları İngiltere’de değerlendirilen STARTERS (4. sınıf), MOVERS (5. sınıf)  FLYERS (6. sınıf) KET (7. sınıf) PET (8. sınıf)   sınavlarına katılarak başarılı sonuçlar elde etmekte ve uluslararası geçerliliği olan başarı sertifikaları almaktadır.

 

 

KULÜPLER

 

Okulumuzda kulüpler öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çok çeşitli tutulmaya çalışılır. Kulüplerimiz Salı günleri 6.7.8. sınıflara, Perşembe günleri 2.3.4.5. sınıflara olmak üzere ikişer ders saati olarak düzenlenmiştir.  Kulüp seçenekleri beş bölüme ayrılmıştır.

 

Kulüp Seçimi:

Öğretmeni   Kulüplerin tanıtımı okulun açıldığı dönemde tanıtım broşürü ile yapılır.  Öğrencilere kulüp tercihleri için tercih formu dağıtılarak tercih listesini oluşturması istenir. Öğrenci kulüp listesinden üç tercihte bulunur. Öğrenci tercihleri okul idaresi ve kulüp öğretmenleri tarafından değerlendirilir.

 

Öğretmeni  Kulüp çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gerekenler:

Kulüp seçimlerinde öğrenci ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen göstermelidir. Arkadaş grubunun etkisi ya da aile etkisi ile yapılan kulüp seçimlerinde öğrenci mutsuz ve verimsiz olabilmektedir.

 

Öğretmeni  Kulüp tercihleri belirlendikten sonra öğrenci on beş gün içinde tercih değişikliğinde bulunulabilir. Özel durumlar olmadıkça daha sonra kulüp tercihlerinde değişiklik yapılmaz.

Öğretmeni  Kulüp çalışmalarında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından karşılanır.

Öğretmeni  Kulüp çalışmalarına öğrenciler kulüp malzemelerini eksiksiz getirir.

Öğretmeni  Her öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır.

Öğretmeni  Çalışmalarda yetersiz kalan veya disiplinsizlik gösteren öğrenciler kulüp öğretmeninin önerisiyle başka bir kulübe alınabilir.

Öğretmeni  Talebe göre kulüp sayısı artırılıp azaltılabilir.

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Rehberlik Servisi bireyin kendini anlamasını, sorunlarını çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, var olan birikimlerini geliştirmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum içinde olmasını ve böylece kendini gerçekleştirmesini amaçlar. Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetidir.

 

Rehberlik servisi, öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamada ve bu konuda veliyi yönlendirmede etkin bir rol oynar. Değişik seminerler düzenleyerek öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları her konuda sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Okuldaki kulüplerin, öğrenci başkanlığı çalışmalarının, rehberlik saatlerinin eğitsel kolların ve sınıf öğretmenliklerinin amacına uygun yürütülmesinde görev alır.

 

Yapılan gözlemler, görüşmeler, verimli ders çalışma grupları, meslek tanıtımları, aylık veli bültenleri, akademik başarı takibi, çeşitli konularda yapılan grup çalışmaları,  gereksinim duyulan konularda öğrencilere ve velilere verilen konferans ve seminerler çalışmalarının önemli parçalarıdır. Aynı zamanda öğretim yılı boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesine, velilerin okul hakkındaki görüşlerinin ortaya konulmasına, öğrencilerin beklentilerinin saptanmasına yönelik anket çalışmaları yürütülmektedir.

 

Rehberlik çalışmalarından velilerimiz randevu alarak yararlanırlar. Randevusuz görüşmeler rehberlik servisinin iş yüküne göre değerlendirilir.

 

 

CEP TELEFONU UYGULAMASI

 

Okula cep telefonu getirilmemesi önerilir. Velimiz gün içerisinde okul telefonlarını kullanarak öğrencisine ulaşabilir. Öğrencimiz de aynı şekilde okul telefonundan veya kartlı telefondan ihtiyacını karşılayabilir. Buna rağmen, okula getirilen cep telefonunun güvenliği getiren öğrenciye aittir. Kaybolması durumunda okul sorumluluk kabul etmez. Öğrenci cep telefonunu okula girerken kapatır. Okuldan çıkarken açar. Okul içerisinde hiçbir gerekçeyle telefon açılmaz. Öğrencinin cep telefonunun okul içinde açık olduğunun tespit edilmesiyle telefona el konulur ve idareye teslim edilir. İdarenin belirleyeceği süre sonunda öğrenciye veya veliye telefon verilir

 

 

OKUL KIYAFETİ

 

Öğretmeni  Evden çıkmadan önce mutlaka okul kıyafeti tamamlanır.

Öğretmeni  Okula gelirken kolye, yüzük, küpe (nokta küpe hariç)  vb. ziynet eşyası takılmaz, cep telefonu, elektronik oyunlar, walkman, cdman vs. gibi değerli aletler getirilmez. Bu gibi eşyaları yanında getiren öğrencilerin eşyaları alınır ve hafta sonunda öğrenciye teslim edilir. Bu davranışları alışkanlık haline getiren öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından velisine haber verilerek eşyaları sene sonuna kadar saklanır ve velisine iade edilir.

 

Öğretmeni  Makyajlı, uzun ve ojeli tırnakla okula gelinmez. Saçlar boyatılmaz.

Öğretmeni  Derse okul kıyafeti ile gelmeyen öğrenciyi, ders öğretmeni ilk ders müdür yardımcısına bildirir. Mazeret müdür yardımcısına bildirildikten sonra, okul tarafından verilen okul eşofmanı giyilerek veya üzerindeki kıyafetle derslere girilebilir. Ayrıca sınıf öğretmeni tarafından veli aranarak öğrencinin durumu bildirilir.

Öğretmeni  Beden Eğitimi kıyafeti sadece Beden Eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.

 

Öğretmeni  1–5 sınıf öğrencileri Beden Eğitimi derslerinin olduğu gün okula Beden Eğitimi kıyafeti ile gelirler.

Öğretmeni  Okul kıyafetlerinin üzerine ismin yazılması eşyalar kaybolduğunda kolay bulunmasını sağlayacaktır. Okul eşyaları kaybedildiğinde en kısa zamanda sınıf öğretmenine haber verilmelidir.

Öğretmeni  Erkek öğrencilerin saç tıraşları abartıya kaçmamalı. Çok kısa veya uzun, kirli olmamalı.

Öğretmeni  Kıyafetle ilgili genel kurallara uyan öğrencilere her ayın son cuması serbest kıyafet günü düzenlenir. Ay içerisinde kıyafet uyarısı alan öğrencimiz serbest kıyafet uygulamasından faydalanamaz.

 

Öğretmeni Serbest kıyafet gününde abartıya kaçılmadan, okulumuzun ve velilerimizin sahip olduğu hassasiyete uygun, öğrenciye yakışacak tarzda kıyafetler giyilebilir, farklı ve abartıya kaçan durumlarda okul idaresi kıyafetin giyilmesine izin vermez. Kız öğrenciler makyaj yapmazlar.

 

  

ÖĞRENCİ SERVİSİ

 

Servis hizmetleri, öğrencilerimizin güvenliği ve rahatlığı göz önüne alınarak en uygun araçlar tarafından yapılmaktadır. Servislerimizde hostes bulunmaktadır. Hostesin olmadığı durumlarda servis şoförü bu görevi üstlenmektedir. Servislerimizle ilgili bir sorun yaşadığınızda lütfen 432 0 444 nolu Fors Turizm telefonunu arayınız.

 

Serviste dikkat edilmesi gerekenler:

Öğretmeni  Öğrenciler servisleri bekletmeden vaktinde biner. (Okul servisinin gelişinden 5 dak. önce durakta olunmasına dikkat edilmelidir.)

Öğretmeni  Servis aracı hareket halinde iken emniyet kemeri takılır.

Öğretmeni  Serviste oturma planına göre oturulur.

Öğretmeni  Servis araçlarında başkasını rahatsız edecek ve güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz. (bağırmak, el şakası yapmak, yüksek sesle konuşmak, kavga etmek, camdan sarkmak, kol veya başı dışarıya çıkartmak, kolçaklara oturmak, ayakta durmak vb.)

Öğretmeni  Serviste hostesin, hostes olmadığı durumlarda (hostesin izinli, hasta vb. olduğu durumlarda) servis şoförünün uyarılarına uyulur.

Öğretmeni  Velinin izni olmadan servis değiştirilmez. Başka bir servise binilmesi gerektiği durumlarda, veli ilgili müdür yardımcısını bilgilendirmelidir. Öğrenci ilgili müdür yardımcısından alacağı onay kâğıdını servis sorumlusuna veya araç şoförüne verir. Onay kâğıdı olmayan öğrenci servis değiştiremez.

 

Öğretmeni  Servis araçları öğrencileri belirtilen daimi adreslerinden alır ve akşamleyin tekrar aynı adrese bırakır. Öğrencinin ve velinin farklı talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanmaya çalışılır.

Öğretmeni  Belirlenen servis güzergâhlarında değişiklik yapılmaz. (Bizim çocuğu akşamleyin şu dershaneye bırakıver vb.)

Öğretmeni  Öğrenci servis kurallarına uymadığında servis hostesi ya da sorumlu şoför tarafından uyarılır. Olumsuz davranışlar devam ettiğinde okul idaresi tarafından veli aranarak bilgilendirilir. Aynı davranışlar sürdürüldüğünde öğrenci belirli bir süre servis hizmetlerinden yararlanmaz.

 

 

GEZİ

 

Öğrencilerin katıldıkları; yurt-içi, yurt-dışı, resmi, özel, günübirlik ya da yatılı, bilimsel-kültürel, sportif amaçlı okul seyahatleri genel olarak gezi adı altında anılmıştır.

 

Öğretmeni Geziye katılan öğrenciler, bulundukları yerde okulu temsil ederler.

Öğretmeni Okul kurallarını bozan, gezinin amacına uygun hareket etmeyen öğrenciler daha sonra düzenlenecek gezilere katılamazlar ve öğretmen raporları doğrultusunda okul idaresi gerekli yaptırımları uygular.

 

Geziye Çıkmadan Önce;

Öğretmeni Veliye, gidilecek gezi hakkında genel bilgi veren ve gerekli izni isteyen yazı okul müdürü imzasıyla gönderilir.

Öğretmeni Veli tarafından izin dilekçesinin belirtilen tarihte okul idaresine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Öğretmeni Özel durumu olan öğrenciler için, öğrenci velileri, sorumlu öğretmene ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmalıdır.

Öğretmeni Öğrencileri buluşma noktasına getirmek ve oradan almak, ailelerin sorumluluğundadır.

 

Yatılı Gezilerde;

Öğretmeni Hasarsız teslim alınan odalarda meydana gelecek olan hasar öğrenci tarafından karşılanır.

Gezi dönüşünde de bu durum öğrenci velisine bildirilir.

Öğretmeni Öğretmen gezi durumuna göre öğrencilerin gece odaya giriş ve yatış saatlerini belirler.

Öğretmeni Yapılan gezi programına göre öğretmen öğrencilere serbest zaman tanıyabilir.

Öğretmeni Öğretmen ve yöneticiler gerekli gördüğü durumlarda gezide yeni kurallar koyabilirler.  

 

 

KÜTÜPHANE

 

Eğitimde tek bir kaynağa, dolayısıyla tek bir doğruya dayanmak yerine birçok kitabın veya kaynağın kullanılması, karşılaştırmalı öğrenmeyi, sorgulamayı, araştırmayı teşvik etmeyi hedefleyen anlayıştır. Bu anlayışın gereği olarak kütüphane vazgeçilmez önem kazanmaktadır. Okulumuzda öğrenciler imkânlar doğrultusunda boş zamanlarını kütüphanede araştırma yaparak ya da kitap okuyarak geçirirler.

 

Kütüphanede dikkat edilmesi gerekenler:

Öğretmeni Kütüphanede sessiz olunur.

Öğretmeni Ödünç alınan kitaplar görevli öğretmen/öğrenci tarafından kayıt defterine işlenir.

Öğretmeni Ödünç alınan kitaplar zamanında geri getirilir. Kitap geri getirilmezse öğrenci tarafından yenisi alınır ya da bedeli okul idaresine ödenir.

 

 

KONFERANS-TOPLU DERS VE ETKİNLİK SALONLARI

 

Öğretmeni tüm öğrenciler konferans salonunda olan etkinliklere öğretmenleriyle birlikte gelerek kendilerine ayrılan bölümlere otururlar. Öğrenciler yapılacak etkinliği başkalarını rahatsız etmeden izlerler.

Öğretmeni Konferans salonuna ve toplu etkinlik yerlerine yiyecek, içecekle girilmez, çanta getirilmez.

Öğretmeni Görevli öğretmenlerin uyarılarına uymayan ilköğretim öğrencileri, yapılan diğer etkinliklere katılamaz.

 

 

BİLGİSAYAR LABORATUARI

 

Gerektiğinde tüm derslerin yapılabildiği akıllı derslikten belirli bir program dâhilinde öğretmenlerin denetiminde tüm öğrenciler yararlanmaktadır.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ilerleyebilmek ve çağı yakından takip edebilmek, bilgisayarı tanıtmak, doğru, yararlı ve verimli bir biçimde kullanmayı öğretmek amacıyla anasınıfından 8. sınıfa kadar her seviyede öğrencilerin yaş özelliklerine uygun olarak programlandırılmış bilgisayar dersi verilmektedir. Bu derste öğrenciler sistemli düşünme ve üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Öğretmeni İnternetten izinsiz program çekmek (download etmek) virüs tehlikesinden dolayı yapılmaz.

Öğretmeni  Bilgisayarlarla izinsiz oyun yüklenmez veya oynanmaz.

Öğretmeni Bilgisayar Laboratuarına yiyecek, içecek sokulmaz, çantayla girilmez.

Öğretmeni  Bilgisayarlar öğretmenin yönergesi doğrultusunda açılıp kapatılır.

Öğretmeni  Laboratuarda öğrenciye belirtilen bilgisayarlar kullanılır.

Öğretmeni  Laboratuarın temiz kullanılmasına özen gösterilir.

Öğretmeni  Laboratuardan ve akıllı derslikten ayrılırken düzenine dikkat edilir.

 

 

YEMEKHANE

 

Okulumuzun yemekleri öğrencilerin gelişim düzeylerine ve sağlık kurallarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin yemek hizmetlerinden yararlanması isteğe bağlıdır. Okulumuzda ayrıca kantin hizmeti verilmektedir.  Yemekhanede öğrencilerimize çok çeşitli yemek imkânı sunulmaktadır. 

 

Yemekhanede dikkat edilmesi gereken kurallar:

Öğretmeni Anasınıfından 6. sınıfa kadar yemek öncesi dersi olan öğretmenler öğrencileriyle birlikte yemek yerler.

 

Öğretmeni Yemekten önce ve yemek bitiminde eller yıkanır.

Öğretmeni Yemek yerken yüksek sesle konuşulmaz, alçak sesle sohbet edilir.

Öğretmeni Yemek bittiğinde sandalyeler yerine yerleştirilir.

Öğretmeni Yemek masasındaki çatal, bıçak, bardak vb. amacına uygun kullanılır.

Yemek bitiminde tabldot öğrenci tarafından belirtilen yere bırakılır.

 

 

KANTİN

 

Kantinde;

Alış-veriş yapmak için sıraya girilir.

Yiyecek, içecek çöpleri çöp kutusuna atılır.

Nöbetçi öğretmenin uyarılarına uyulur.

Kantinden alınan yiyecekler sınıflara çıkarılmaz, kantin bölgesinde tüketilir.

 

 

HAVUZ

 

Havuz kullanım yönergesi aşağıdaki şekildedir:

Sağlık raporu ve idrar tahlili getirilerek havuza girilir.

Havuza yiyecek ve içecekle girilmez havuzda görevli, öğretmen ve personelin uyarıları dikkate alınır.

 

Havuzdaki malzemeler görevli öğretmenden izin alınmadan kullanılmaz.

Havuza girerken bone kullanılır.

Havuza duş alınmadan girilmez.

Havuzun etrafında ve içinde oyun oynanmaz, koşulmaz, şakala-şılmaz ve yüksek sesle konuşulmaz.

 

Havuza görevli öğretmenden izin alınarak girilebilir.

Havuzda görevli öğretmenin / öğretmenin belirttiği şeritte yüzülür.

Havuz kenarına sadece havlu, bone, terlik ve yüzücü gözlüğü getirilir.

Havuzda özensiz kullanımdan kaynaklanan her türlü hasar, zarar veren kişi tarafından ödenir.

Okul sonrası/ders dışı çalışmalar görevli öğretmen denetiminde yapılır.

 

Havuz Soyunma Odası Kullanım Yönergesi aşağıdaki şekildedir:

Soyunma odasına yiyecek ve içecekle girilmez.

Soyunma odasında kabinlere hiçbir malzeme bırakılmaz.

Soyunma odasındaki duşlar temiz kullanılır.

Soyunma odası içinde özensiz kullanımdan kaynaklanan her türlü hasar, zarar veren kişi tarafından karşılanır.

 

 

SPOR SALONU

 

Spor salonunun kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

Anasınıfı–1,2. ve 3. sınıf öğrencileri Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından salona götürülür ve ders bitiminde sınıflarına getirilir.

Spor salonuna yiyecek ve içecekle girilmez.

Spor salonuna spor ayakkabıları ve spor kıyafeti ile girilir.

Spor salonunun özensiz kullanımından kaynaklanan her türlü hasar, zarar veren kişi tarafından karşılanır.

 

Spor salonundaki malzemeler görevli öğretmenden izin alınmadan kullanılamaz.

 

 

MÜZİK ODASI

 

Müzik derslerinde ve müzik odası kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

Zamanında derse girilir.

Müzik odasına yiyecek ve içecekle girilmez.

Ders için gerekli kitap ve araçlarla hazır olarak sınıfa gelinir.

Odadaki müzik araçları öğretmenin yönergesi doğrultusunda kullanılır.

Müzik odasının temizliğine özen gösterilir.

Müzik odasından ayrılırken düzenine dikkat edilir.

 

 

RESİM ODASI- TEKNOLOJİ VE TASARIM ATÖLYESİ

 

Resim odası ve Teknoloji ve Tasarım atölyesi kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

Zamanında derse girilir.

Çalışmalar sırasında sessiz olunur.

Resim atölyesi araçları öğretmen yönergesi doğrultusunda kullanılır.

Resim atölyesine yiyecek ve içecekle girilmez.

Atölyenin özensiz kullanımından kaynaklanan her türlü hasar, zarar veren kişi tarafından karşılanır.

Ders bitiminde sınıf bir sonraki grup için temiz ve düzenli bırakılır.

 

DANIŞMA

 

Kuruma gelen kişiyi ilk karşılayan ve yönlendiren birimdir. Okula gelen veli ve ziyaretçi, önce giriş kapısında kayıt edilerek sekreterliğe yönlendirir.  Veli veya ziyaretçi eğitim binasına idari kapıdan girer, Sekreterlik bölümü tarafından veli karşılanır. Ziyaretçinin görüşmek istediği birime yönlendirme yapılır.

 

Velilerimiz üst katlara çıkması ve dersliklere girmesi uygun değildir.

Velinin öğrenciyle veya öğretmenle görüşmesinde sekterlik tarafından öğretmene ve öğrenciye haber verilir, görüşme lobide yapılır.

Veli okul idaresine bilgi vererek öğrencisi için izin alabilir. İzinli öğrenciyi okul idaresi veliye teslim eder.