Ülkemizin geleceğini, çağdaş, araştırmacı, olgu ve olayları doğru yorumlayabilen ve sebep-sonuç ilişkilerini doğru kurabilen, analitik düşünce yapısına sahip gençlerimiz belirleyecektir. Gençlerimize bu özellikleri kazandırabilmek için ise bilinçli ve sabırlı bir çalışma gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda sizlerle DEVRAN KOLEJİNDE buluştuk.

 

Devran Koleji İlköğretim Rehberlik Servisi olarak, öncelikli amacımız; öğrencilerimizin, milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda mutlu, sosyal becerileri gelişmiş, başarılı, çevresiyle uyumlu, insan sevgisiyle dolu, kişilik ve kimlik sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Rehberlik Servisimiz, bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyarak ve çalışma etiğine sadık kalarak çalışmaktadır. Bireyi tanıma araçlarının kullanılmasındaki temel amacımız öğrencinin kendini tanımasını sağlamak ve elde edilen bilgilerle öğrenciyi desteklemek ve geliştirmektir.

 

Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik ile bireyi tanıma uygulamaları ve çalışma sonuçları öğrencinin yönlendirilmesinde kendisine ve velisine yardımcı olacak şekilde hazırlanır ve bu hazırlıkta, öğrencinin gelişimsel ve bireysel özellikleri ve gereksinimleri göz önünde tutulur.

 

Kişinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde aile, okul ve yaşanan sosyal çevre son derece etkilidir. Bu üç ortam birbirini destekleyen ve tamamlayan bir yapıya sahip olmalıdır.

 

Huzurlu bir aile ortamında yetişen gençlerin, ikinci eğitim ortamı olan okullarda daha başarılı oldukları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Yani gencin başarısı ile yaşadığı aile ortamı arasında yakın bir bağ vardır.

Bu bültenle amacımız gençlerimizi biraz daha yakından tanımak ve anne-babalarla gençler arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştırmaktır.

 

Gençlerimizin eğitim ve hayat başarısının yükselmesi ayrıca güvenli bir gelecek kazanabilmeleri için işbirliği içinde olabilmek ümidiyle saygılarımızı sunarız.
Çocuğunuz Meslek Seçerken

Çocuğunuzdan Mektup Var

Dikkat Eksikliği ve Çözüm Yolları

Ev Ödevi Faydaları

Her Şey Seninle Başlar

Karne Dönemi Yaklaşıyor

Çocuğunuz Okula Gitmek İstemiyor Mu?

Yaş Dönemleri