Hiçbir Zafere Çiçekli Yollardan Gidilmez.


Ülkemizin aydınlık yarınlara yürümesine katkı sağlayacak olanlar bugünün öğrencileridir. Elbette öğrencilerimiz bu ulvi amaç doğrultusunda yürürken çeşitli zorluklar ve birtakım engellerle karşı karşıya gelecekler: Bir yandan büyüyüp bir yetişkin olmanın sancıları, öte yandan eğitim sisteminin onlara yükleyeceği ağır yükler ve LGS sistemi… Devran Koleji bu çetin yolculuk süresince, alanında uzman idareci ve öğretmen kadrosuyla her an öğrencilerimizin yanında duracak, sizin tuttuğunuz gibi tutmaya devam edecek ellerinden. Öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri noktasında onları bilinçlendirecek, motivasyonlarını artırmak için eğitimleri boyunca belirli çalışmaları yürütecektir.


 

Devran Kolejinde sınav hazırlık süreçleri idare, öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği içerisinde LGS komisyonumuz tarafından koordine edilir.  Öğrencilerin seviyelerine uygun ders araç, gereç ve yöntemler belirlenip dersler ve etüt çalışmaları bu doğrultuda yapılır. Bizler biliyoruz ki başarı da başarısızlık da bir sürecin sonucudur. Bu süreçte ilk çıkış noktası hedeftir. Hedef yoksa başarı beklemek ne kadar doğru olacaktır? Devran Kolejinde öğrencilerimiz hedeflerini belirlemiş, başarıya odaklanmış bir şekilde LGS sürecine dâhil olur ve bu süreci en iyi şekilde tamamlamak için çaba sarf ederler. Bugüne kadar doğru hedefler belirleyip doğru adımlar atmanın ve özverili çalışmalarımızın meyvelerini topladık. Birçok başarımızın yanı sıra öğrencimiz Zeynep Nurseli Gül, LGS de tüm soruları doğru cevapladı ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bundan sonra da öğrencilerimiz için sadece bir okul değil aynı zamanda bir aile olmaya devam edecek bu çatı. İçlerindeki cevheri açığa çıkararak, onların daha güçlü bireyler olmaları için çalışmaya devam edeceğiz.


 Kapat