Rehberlik Çalışmaları

1- Sınıf Rehber Öğretmeni ve Danışmanlık Sistemi

Sınıf rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin her türlü sıkıntı ve problemlerinde yanlarında olarak onlara ihtiyaç duydukları moral ve desteği sağlar. 8.sınıf öğrencilerimizin aynı zamanda danışman öğretmenleri vardır ve öğrencilerimiz LGS hazırlık sürecini danışman öğretmenleriyle birlikte yürütürler. Öğrencimizin sosyal ve kişisel gelimini de yakından takip eden danışman öğretmenlerimiz, veli ile etkili iletişim içinde bu süreci en sağlıklı şekilde yürütür. Bu nedenle danışman öğretmenlerimiz periyodik olarak öğrenci ve velilerimizle görüşme yaparlar.


2- Kaynak Kitaplar 

LGS sistemi ile birlikte öğrencilere yöneltilen sorularda da ciddi bir değişime gidildiğini biliyoruz. Yeni nesil sorular öğrenciyi ezbercilikten uzaklaştırarak onların daha çok problem çözme becerilerini ölçüyor. Bu nedenle kaynakların LGS’nin yapısına uygun olarak seçilmesi çok daha önemli hale geliyor. LGS komisyonumuz da bu önemi göz önünde bulundurarak ders kitaplarının yanı sıra diğer yardımcı kitapları, konu tarama testlerini ve deneme sınavlarını titizlikle inceleyerek en doğru kaynağı belirlemeye çalışıyor.  Böylelikle öğrencilerimizin bolca nitelikli soru çözerek konuları en iyi şekilde kavramaları sağlanıyor.

3- Deneme Sınavları

Deneme sınavları, öğrencilerinin test tekniklerini geliştiren, gelişimini ölçen ve eksiklerini tespite yarayan önemli bir materyaldir. Deneme sınavları psikolojik açıdan da öğrencilerimiz için bir sınav provasıdır. Okulumuzda yıl boyunca deneme sınavları, LGS komisyonunun hazırladığı takvime göre büyük bir ciddiyetle uygulanır ve aynı gün içinde bilgi işlem birimi tarafından sınav sonuçları ilan edilir. Elde edilen sonuçlarla öğrencimizin sınav sonuç karnesi hazırlanır. Sınav sonuçları LGS komisyonu tarafından titizlikle analiz edilir, eksikler belirlenir ve sorunun çözümü, eksiklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alınır. Sınav sonuçları mesaj yolu ile veliye de iletilir ve velilerimizin de bu süreci yakından takip etmeleri sağlanır.


4- Haftalık Ödev ve Soru Takip Çizelgesi 

LGS komisyonumuz tarafından hazırlanan haftalık ödev çizelgesiyle öğrencilerimiz bir hafta boyunca hangi gün hangi ödevleri yapacağını bilir ve çalışmalarını planlı bir şekilde yürütür. Takibi branş ve danışman öğretmenlerimiz tarafından yapılır. Soru takip çizelgesi ile gün gün öğrencilerimizin hangi dersten kaçar soru çözdüğü, kaç sayfa kitap okuduğu, hangi derslerden konu tekrarı yaptığı ve haftalık soru sayısı takip edilir. Danışman öğretmenlerimiz çizelgeye göre hedefleri belirler, çalışmaların tüm branşlara dengeli dağılımını sağlarlar

5- Ders Kazanım Tablosu 

Her bir branş öğretmenimizin bir yıl boyunca işleyecekleri konuları ve bu konularla ilgili kazanımları içeren bir tablo hazırlanır. Tablo öğrencilerimize dağıtılır ve öğrencilerimiz tüm derslerden işledikleri konuları tabloda işaretler. Böylelikle öğrencimizin eksiklerini daha kolay görmesi ve çalışmasını buna göre planlaması sağlanırken öğretmenlerimiz de öğrencilerimizin çalışmasını “Ders Kazanım Tablosu” sayesinde daha yakından takip eder.

6- Rehberlik Birim Çalışmaları 

Rehberlik birimimiz öğrencilerimizi LGS konusunda sürekli bilgilendirir. Öğrencilerimizi yakından takip ederek gerekli durumlarda bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları yapar. Rehberlik birimi ve LGS komisyonu öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için seminerler düzenler. Sınav maratonu boyunca öğrencilerimizin yanında olan rehberlik birimi sınav sonrasında da öğrencimizin ilgi ve yeteneklerine uygun tercihler yapabilmesi konusunda onlara destek verir.


7- Okul - Aile İşbirliği 

Eğitim öğretim yılı başında ve yıl içinde yapılan veli toplantılarıyla aileler devamlı bilgilendirilir. Ayrıca rehberlik servisimiz velilerimize çocuklarının karşılaşacakları Liselere Geçiş Sistemi hakkında detaylı bir sunum yapar. Sınıf rehber öğretmeni ve danışman öğretmenlerimiz düzenli telefon görüşmeleriyle öğrencilerimizin durumu hakkında veliyi haberdar eder. Öğrencilerimizin evdeki çalışmaları da veliyle irtibat kurularak takip edilir. Böylece LGS sürecine velilerimiz de aktif bir şekilde dâhil edilir. 


8- Birebir Çalışmalar ve Gurup Etütleri

Hafta içi uygulanan 40 saat derse ek olarak öğretmenlerimiz öğrencimizin eksiklerine göre düzenli etüt çalışmaları ve birebir ofis çalışmaları yapar. Yapılan etüt çalışmaları ve birebir çalışmalarda öğrencimizin tam olarak kavrayamadığı konular tekrar edilir, çözemediği sorular çözülür. 

9- Ders Saatleri ve Yazılı Sınavlar

Okulumuzda müfredatın öngördüğü ders saati sayısı dışında LGS branş dersleri için eklemeler yapılarak fazladan ders imkanı sağlanmış olur. Yazılı sınavlar, LGS maratonundaki öğrencimizin motivasyonu etkilemeyecek şekilde uygulanır.

 Kapat