MODERATÖR ÖĞRETMEN


Onur ÖZELÇAĞLAYAN

ORKESTRA

Hem sosyal bir ortam oluşturmak hem de toplu müzik yapmanın keyfine ulaşmayı hedefleyen orkestra derslerimiz öğrencilerimizin birlikte müzik yapabilme becerisini geliştirdiği gibi birbirine saygılı olma gibi değerler eğitimini de içine almaktadır.