MODERATÖR ÖĞRETMEN


Onur ÖZELÇAĞLAYAN

SES EĞİTİMİ

Bu programda öğrencilere ses eğitimi egzersizleri, şan tekniğini temel ve ikinci seviyede genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması, koro ile uyumlu şarkı söylenmesi hedeflenir.