Sanat Atölyesi

Moderatör Öğretmen


Cemal Toy Çalışmaları

Ödül Almış Çalışmalar


Sanat

Her öğrencinin hayal gücü farklıdır. Onu geliştirmek, hayal etmesine fırsat vermek için özel çalışmalar gerekmektedir. 


Devam

Sergi

Öğrencilerimizin yıl boyu hazırlamış olduğu çalışmalar, her yıl okulların kapanmasına bir hafta kala okulumuzda sergilenmektedir.


Devam

Gezi

Öğrencilerimizle zaman zaman okul dışında, İstanbulumuzun en güzide mekanlarında serbest çalışmalar yapmaktayız.


Devam

Kültür Kimliğinin YapılandırılmasıKültürel kimliğinin yapılandırılması, sanatın insan hayatında anlam oluşturması, bilgiyi sorgulayan özgün ve özgür düşünen bireylerin yetişmesinde Görsel Sanatlar dersi, hayati önem taşımaktadır. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; sanatı evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
     Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

 • Sanat hakkında bilgi sahibi olması,
 • Sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması,
 • Geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturması,
 • Sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması,
 • Sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması,
 • Gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi,
 • Hayal gücünü çalışmalarına yansıtması,
 • Görsel Sanatlar ile ilgili temel terim, teknik ve yöntemleri kullanma becerileri kazanması,
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendisini sanat yolu ile ifade etmesi,
 • Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini kavraması,
 • Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanması,
 • Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek değerlendirilmesi,
 • Doğayı seven, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerleri evrensel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olması,
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınmasının öneminin kavranması amaçlanmaktadır.