MODERATÖR ÖĞRETMEN

OKUL ÖNCESİ 

AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ

İLK VE ORTAOKUL 

AKIL OYUNLARI EĞİTİMİ


Erbin SOYGÜR / Sınıf Öğretmeni

Marmara Üniv. Sınıf Öğretmenliği Lisans, Bahçeşehir Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Üstün Zekalılar ve Yetenekliler B. Yüks.Lisans 


 Giriş 


 Giriş 


Deniz KARASAKAL / 7D Sınıfı

Spor İl Müdürlüğü Satranç Turnuvası

13 Yaş İstanbul 1.si

Galatasayar Spor Kulübü Satranç Turnuvası

13-14 Yaş İstanbul 1.si

  Oyun çocuğun en ciddi işidir. Çocuk oyun oynarken kendi dünyasını her yönü ile ortaya koyar. Çocuğun oyunla etkileşimi sırasında edineceği kazanımlar daha kalıcı olur. Saydığımız kriterler günümüz dünyasında kabul görmüş ve bilimsel verilerle ortaya çıkmış gerçeklerdir.Kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişki ya da ilişkileri kavrayabilme, analiz yapabilme, akıl yürütme ve bu becerileri belli bir amaca ulaşmak için kullanma olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan hareketle zekâ ile ilgili belirtilen becerileri harekete geçirecek her türlü etkinliği zeka oyunu olarak algılayabiliriz.